Ủi an cơn đói khát

Immediately :

00:00
Đói meo một buổi sáng tưởng chiều Say sưa phải tỉnh bụng đói kiêu Tay lăn vụn vặt làm một món Ủi an lòng đói khát quá nhiều... ...Trốn qua một đoạn miên man, Quay chân bước mạnh lòng càng tổn thương...
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • tản mạn
  • T-Q-K

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận