UI!!! TẾT CỦA TUI...

Immediately :

00:00
Mỗi ngày hai mâm, hôm chay hôm mặn. Tất Niên và Tân Niên thì nhân đôi lên bốn mâm cùng một anh gà nude.
  • Mọi năm là mỗi mâm 12 món + canh súp + cháo gà.
  • Năm nay "tiến bộ" chỉ còn 10 món 😂😂😂
  • Tết
  • Gia đình
  • ẩm thực
  • vui vẻ

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận