Ước mơ chỉ thành hiện thực khi bạn không ngừng nỗ lực

Immediately :

00:00
Ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi bạn không ngừng nỗ lực, không ngừng khai phá bản thân mình. Và quan trọng nhất là phải bền bỉ và kiên tâm. Ngay cả khi những bận rộn hàng ngày cuốn mình vào nó thì cũng dành ra một vài phút để thay đổi mình một cách tích cực nhất. Mỗi ngày bỏ vào lọ 1 hạt cát. Và chúng ta không thèm để ý. Đến một ngày nào đó, tự dưng nhìn lại mình đã có một lọ cát đầy. Cho dù mình biết cần rất nhiều, rất nhiều thời gian nhưng nếu không làm, không tích tiểu thành đại thì mãi mãi bạn cũng chỉ là bạn y như vậy, y như trong quá khứ mà thôi.
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Sưu tầm
  • Kiên trì
  • vui vẻ

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận