Uống thế nào để say?

Immediately :

00:00
Có những lần nâng chén, rượu không nồng nhưng lòng say. Có những lúc rượu cay, đầu quay quay nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh. Say chỉ là một trạng thái… không được tỉnh cho lắm!😁

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận