Vẫn là tui và 1 câu chuyện bi hài😂

Immediately :

00:00
Nobody: Tôi: mỗi lần cần đi thật GẤP sẽ book được 1 anh grab chạy thật CHẬM 🙂 Nên tối nay quyết tâm săn Pi Quà Tặng thuê tài xế riêng mỗi khi cần vậy=]] 👉https://piepme.com/ket-noi-tuan-176-DpnLSYQp5bC1.html
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • PiepMe
  • Giải trí

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận