Ví dụ người yêu mình nhạt quá thì làm sao nhỉ

Immediately :

00:00
🤨🧐
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận