Ví dụ người yêu mình nhạt quá thì làm sao nhỉ

Immediately :

00:00
🤨🧐

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận