Vì sao chó ăn cỏ ??

Immediately :

00:00
Nhiều lần vào sáng sớm tôi thấy con chó nhà tôi ra vườn ăn cỏ rồi lại cố gắng nôn hết ra. Vì sao chúng làm như vậy?
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Đố vui

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận