"Vì Việt Nam , Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu."
Cảm ơn người anh em.

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận