Vô đề

Immediately :

00:00
Có 2 việc nên cố gắng hạn chế làm thật ít: 1. Là dùng miệng của mình can thiệp vào cuộc sống của người khác, 2. Là dùng đầu của người khác suy nghĩ về cuộc sống của bản thân. -PS-

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận