Vu Lan nhớ đấng sinh thành

Immediately :

00:00
Bông hồng cài áo đúng nơi, Đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la... Cho con gánh lại #MẸ_CHA, Để sau người gánh chính là con con!

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận