Vui vẻ không quạo nhoa🤣🤣🤣

Immediately :

00:00
Trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc. May mắn đến không quá mừng, rủi ro đến cũng không quá lo. Thuận duyên mà sống, điều quan trọng là luôn cố gắng hết sức và không bao giờ từ bỏ niềm tin lẫn hy vọng !!!
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận