Vui vẻ không quạo nhoa🤣🤣🤣

Immediately :

00:00
Trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc. May mắn đến không quá mừng, rủi ro đến cũng không quá lo. Thuận duyên mà sống, điều quan trọng là luôn cố gắng hết sức và không bao giờ từ bỏ niềm tin lẫn hy vọng !!!

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận