What Did Hubble See on Your Birthday?

Immediately :

00:00
NASA Kỷ niệm 30 năm đã cho ra một tính năng nhập ngày, tháng sinh nhật của bạn vào NASA sẽ cho bạn thấy Hubble đã nhìn thấy gì vào ngày đấy. Bạn đã thử chưa? https://www.nasa.gov/content/goddard/what-did-hubble-see-on-your-birthday
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Hubble30

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận