Where Beauty Reigns: 4 Seasons in #TheMUSE 🌼☀️🍂❄️ — ☀️ S.u.m.m.e.r ☀️

Immediately :

00:00
☀️ S.u.m.m.e.r ☀️ Nắng “Hạ”, khát khao đến bùng cháy... Ánh mắt mê say... người có hay?! Where Beauty Reigns: 4 Seasons in #TheMUSE 🌼☀️🍂❄️ Model: Đức Thành Singer Hair Salon: Hoàn Anh Phạm Salon Makeup & Hair Stylist: Nguyễn Phạm Minh Đức (Mid Nguyễn) Stylist: Mid Nguyễn Photographer: #DHSphoto Duong Hoang Son Scenic Artist: bé Thọ Costume: PAPER Studio Location: Oni Studio #DucThanh #DucThanhOfficial #WhereBeautyReigns #4SeasonsinTheMUSE #TheMUSE #Optimistic #Positive #BeBeautiful #BeHealthy #BeStrong

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận