Xa xâm bên kia chân trời
Trăm nghìn bến đỗ, biết bến nào trong

Immediately :

00:00
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • sửu nhi @
  • giải trí
  • LIXI
  • thơ và nhạc
  • độc quyền

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận