XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Sáng tác : Trường Sa
Ca sĩ : Hoàng Nguyên

Immediately :

00:00
..."tiếng hát ru em còn nuối trên môi lời nào gian dối cũng xin qua rồi Để lỡ ngày sau"....
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Âm nhạc PiepMe
  • PiepMe
  • Ca sĩ Hoàng Nguyên
  • PiepLive
  • Livestream

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận