Xin hỏi

Immediately :

00:00
Ad cho hỏi em có 550 pi từ quà tặng , và 550 pi từ lì xì tim nhưng vẫn không đổi ra tiền mặt được. Giờ phải làm cách nào . Pi lì xì tim đâu có đổi ra được tiền mặt được ko vậy
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận