Xin yêu tôi bằng cả tình người
Sáng tác : Tú Nhi

Immediately :

00:00
Xin một ngày một ngày đẹp mãi tình đến rồi đừng tựa chiêm bao rồi vẫy chào....
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • Hoàng Tuấn
  • PiepMe
  • PiepLive
  • Live ROOM

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận