Xót xa😭

Immediately :

00:00
Đây là những hình ảnh rất thật từ Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng. Tôi nghẹn lòng khi phải nhìn những hình ảnh này! Khi xông pha vào trận chiến, mới hiểu được tinh thần của các "chiến sĩ" trên mặt trận chống COVID-19 kiên cường đến dường nào. Cố lên các đồng chí! Cố lên nào Đà Nẵng. 😍😍😍 #annm

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận