XUÂN QUA HẠ VỀ

Immediately :

00:00
Một góc nhỏ hai mùa khác biệt Xuân rộn ràng đến hạ điều hiu Hỏi cuộc đời dài ngắn bao nhiêu Cha mẹ già mấy lần được gặp?
  • suy ngẫm
  • cuộc sống
  • gia đình
  • quê hương

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận