XUÂN QUA HẠ VỀ

Immediately :

00:00
Một góc nhỏ hai mùa khác biệt Xuân rộn ràng đến hạ điều hiu Hỏi cuộc đời dài ngắn bao nhiêu Cha mẹ già mấy lần được gặp?
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang
  • suy ngẫm
  • cuộc sống
  • gia đình
  • quê hương

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận