Ý chí thép

Immediately :

00:00
Thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Muốn nếm trái ngọt thì phải là người gieo hạt, kiên nhẫn chăm sóc từng ngày và bảo vệ nó trước sóng gió. Cũng như kinh doanh muốn thành công thì chúng ta phải kiên trì và không ngừng nổ lực. Chào ngày mới yêu thương ❤️❤️
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận