Ý TƯỞNG LÀ TIỀN :: PIEPMARK

Immediately :

00:00
Không có ý tưởng thì sản phẩm không tự nhiên sẽ có. Nhưng không phải ý tưởng nào cũng mang về tiền qua sản phẩm, mang tiền ra đi thì xác suất cao hơn. Có ý tưởng mà không mạo hiểm bắt đầu thì ý tưởng mãi là những suy nghĩ vô hình, giỏi lắm là nằm trên giấy. Hiện thực hoá ý tưởng luôn không chắc ta sẽ thành công. Xác suất quân bình "hái" ra tiền rất rất nhỏ, nằm đâu dưới 1%. Giả như thành công thì ý tưởng đóng góp từ 5% đến 10%. Ta không nhầm lẫn khi có ý tưởng là ta đóng góp quá lớn vào sự thành công đó. PiepMARK: lẽ ra ý tưởng này phải có từ lâu, phải ra đời sớm hơn các ý tưởng khác. Tiếc! Nhưng có đi, có chạy ta mới nhìn thấy được các điểm sáng khác. Bước một bước lên tận trời cao thì thực tế không bao giờ có. Chỉ có mơ thôi! Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, Ta có thêm ngày nữa để sáng ý hơn xưa!
  • ý tưởng là tiền
  • Ý tưởng mới
  • Trùm Cuối

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận