Yêu hận

Immediately :

00:00
Nguyện buông chữ "hận" Đổi lấy chữ "tình" Vứt bỏ chữ "yêu" Đổi lấy chữ "thù".

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận