Yêu là gì??

Immediately :

00:00
Khi ta đã yêu một người thì dù người đó da đen, da vàng hay da trắng thì ta vẫn yêu
Tải PiepMe để thả TIM tặng Pi
1tim 5tim 10tim 50tim 1timVang

hoặc

Tải PiepMe

để bình luận